Tijdens de realisatie van uw bakkerij kunnen wij u veel werk uit handen nemen en zorg dragen voor een gestructureerde uitvoering van uw plannen.

Wij verzorgen voor u de aanvragen van offertes waarbij rekening wordt gehouden met alle eisen en wensen, normen, wetgeving en kwaliteit. Op deze manier kan een goede prijs/kwaliteitverhouding worden gerealiseerd die is afgestemd op uw behoeften, wensen en mogelijkheden.

Het realiseren van bouwplannen vraagt veel tijd en aandacht. Tijd die u misschien liever wilt besteden aan het managen van uw bakkerij. Wij helpen u door tijdens de bouw u werk uit handen te nemen en u met raad en daad terzijde te staan. Zo adviseren wij u, dragen zorg voor een goede afstemming en communicatie tussen de uitvoerende partijen en bewaken de voortgang. Hiervoor regelen en organiseren wij de bouwvergaderingen en bouwverslagen. Gedurende de realisatie bewaken wij de geleverde kwaliteit en de gemaakte prijsafspraken. De definitieve beslissingen liggen bij u maar u kunt zich hierbij verzekerd voelen van een adviseur die u met zijn ervaring en kennis zal adviseren en terzijde zal staan.

Ook de oplevering van uw bakkerij wordt voor u verzorgd. Hierbij toetsen wij of de uitvoering voldoet aan de gestelde eisen en afspraken. Hiervoor wordt een opleverlijst opgesteld waarbij de uitvoerende partijen in staat worden gesteld om eventuele tekortkomingen en/of gebreken op te lossen binnen de gestelde periode.