Voorkom financiële tegenvallers en teleurstellingen in de bouw. In de verschillende fasen van het bouwproces wilt u uw plannen financieel kunnen toetsen. Dit kan met een gedetailleerde budgetindicatie of investeringsbegroting. Wij kunnen al in een eerste fase van uw plannen een kostenraming opstellen. Hiermee weet u op voorhand welke kosten en investeringen met uw plannen gepaard gaan zodat u daar uw financieringsbehoefte op af kunt stemmen. Ook gedurende de uitvoering van de bouw vormt de kostenraming een belangrijke leidraad en kunnen zaken worden bijgesteld.

Hiermee kunt u bewuste keuzes maken en voorkomt u dat u achteraf geconfronteerd wordt met uit de hand gelopen bouw- en meerwerkkosten.