We beginnen hier te melden dat het voor u goed is om te weten dat wij uw melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer of de aanvraag van een omgevingsvergunning milieu geheel voor u kunnen verzorgen.

Wat betekend het Activiteitenbesluit milieubeheer voor u en uw plannen. Als u een nieuwe bakkerij gaat bouwen of u gaat uw bakkerij verbouwen heeft u te maken met de Wet milieubeheer. Uw bakkerij valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Welke eisen op uw bakkerij van toepassing zijn hangt af van de aard, omvang en activiteiten van uw bakkerij. Het Activiteitenbesluit maakt onderscheidt tussen type A, B en C bedrijven. Afhankelijk onder welk type uw bedrijf valt zal het Activiteitenbesluit milieu geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn.

Type A, zijn bedrijven (winkels) die minder milieubelastende activiteiten uitvoeren. Deze hoeven bij de oprichting of wijziging geen melding te doen.

Type B, zijn doorgaans bakkerijen die voorheen onder het Besluit Detailhandel en Ambachtsbedrijven milieubeheer (8.40-AMvB’s) vielen. Onder het Activiteitenbesluit vallen nu ook een deel van de bedrijven die voorheen vergunningplichtig waren.

Type C, zijn bakkerijen die vergunningplichtig zijn en dienen een omgevingsvergunning milieu aan te vragen bij de gemeente.

Het is voor u en voor de ontwikkelingen van uw plannen van belang om in een vroeg stadium te weten onder welke categorie uw bakkerij valt en met welke eisen u tijdens de ontwikkeling en uitvoering van uw plannen rekening moet houden. Ook kunnen aanvullende onderzoeken vereist worden.

U kunt uw type bedrijf online checken op de internet module, www.aimonline.nl.

Als uw bedrijf een type B is moet u één maand voordat uw de bakkerij in gebruik neemt een melding bij de gemeente doen. Deze melding kunt u ook via deze site doen. Hiervoor moet u een digitale tekening van uw bakkerij en een situatie tekening bijvoegen.

Wij verzorgen uw melding voor het Activiteitenbesluit of omgevingsvergunning milieu inclusief de benodigde tekeningen graag voor u. Informeer naar de mogelijkheden.