U heeft een bestaand bedrijfspand of een bouwkavel op het oog voor de vestiging van uw nieuwe bakkerij. Onze adviseur kan met u mee om het bedrijfspand of de bouwkavel te bekijken en de geschiktheid beoordelen. Bij de beoordeling van een bedrijfspand worden niet alleen de bouwkundige staat en de mogelijkheden voor de vestiging van uw bakkerij beoordeeld maar ook, locatie, nutsvoorzieningen, bestemmingsplannen en overige wet- en regelgeving komen aan de orde. Bij bouwkavels spelen zaken als locatie, bouwgrenzen, bebouwingspercentage, parkeereisen, bodem onderzoek en dergelijke een belangrijke rol.

Bij een pand- of kavelbeoordeling worden alle aspecten helder voor u in kaart gebracht. Ook is het mogelijk om een eerste globale begroting op te stellen voor bijvoorbeeld nieuwbouw- of verbouwkosten. Hierbij worden de verwachte kosten, inclusief afbouw- en installatiekosten voor uw nieuwe bakkerij inzichtelijk gemaakt.

Op deze manier krijgt u meer inzicht en wordt het gemakkelijker om de geschiktheid van een pand of kavel voor uw plannen te beoordelen. U kunt deze beoordeling ook gebruiken bij uw onderhandelingen bij de aankoop of huur van het pand of kavel.