Niet alleen de wet- en regelgeving op het gebied van Arbo, Milieu, Warenwet en Atex verandert door de jaren heen, uw bakkerij verandert ook. Voldoet uw bakkerij nog aan de huidige regels of zijn er zaken die aangepast moeten worden? Ook als u een bedrijf wilt overnemen is het van belang te weten of het bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van Arbo, Milieu, Warenwet en Atex. Deze wetten kunnen namelijk behoorlijke investeringen verlangen.

Voldoe ik aan de geluidsnormen, zijn de afvoerkanalen goed gesitueerd, hoe zit het met de vetvangput, is die machine veilig, zijn de personeelsvoorzieningen voldoende? Als u wilt weten waar u met uw bedrijf staat kunt u een scan laten uitvoeren. Hiermee brengen wij voor u in kaart of uw bedrijf voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Ook geven wij u hierbij passend advies over eventuele aanpassingen die nodig zijn om toch aan de wetgeving te voldoen.

Ook bij eventuele geluidsoverlast is het van belang om na te gaan of de klachten gegrond zijn. Is er bijvoorbeeld een gedegen geluidsonderzoek uitgevoerd en zijn de metingen correct? Wij kunnen voor u een oriënterend geluidsonderzoek uitvoeren zodat u weet of u aan de gestelde eisen voldoet. Als dit niet het geval is informeren wij u over de mogelijkheden hoe u wel aan deze eisen kunt voldoen.