Taxatie Artikel 7:960 BW

Wij adviseren u, uw bedrijfsinventaris te verzekeren op basis van een vaste taxatie volgens artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek (BW) omdat deze verzekeringsvorm u optimale zekerheid biedt.

Wij taxeren volgens deze richtlijn omdat wij de overtuiging hebben dat dit voor u als ondernemer de enige verzekeringsvorm is die de continuïteit van uw bedrijf echt waarborgt. Alleen deze verzekeringsvorm keert in geval van schade de getaxeerde (nieuw)waarde uit die in het taxatierapport is opgenomen. Dus optimale zekerheid tegen onderverzekering en in geval van schade een dekking geeftwaarmee u uw bedrijf weer kunt doorstarten. Bakkerij Bos te Maartensdijk zegt hierover, “zonder Haaring had ik nu geen bakkerij meer gehad”

Voor het afsluiten van een verzekering overeenkomstig artikel 7:960 BW dient er een taxatie van uw bakkerij- en winkelinventaris te worden uitgevoerd. Artikel 7:960 BW stelt dat als voorwaarde dat een onafhankelijk deskundige, zijnde niet de verzekerde zelf, een taxatierapport opstelt met daarin de verzekerde (nieuw)waarde van de inventaris. Dit taxatierapport is bindend en maakt deel uit van de verzekeringsovereenkomst. De taxateurs van Haaring, Bakkerijadvies & Taxaties voldoen aan alle kwalificatie eisen hiervoor.

De taxaties worden uitgevoerd door een Gecertificeerd RegisterTaxateur bakkerij-inventarissen en de taxatierapporten worden opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van artikel 7:960 BW en de verzekeraars. Deze taxaties moeten overeenkomstig de polisvoorwaarden van de verzekeraar doorgaans om de drie jaar worden herzien. De taxateur zal altijd een taxatie uitvoeren op basis van een bezoek aan uw bedrijf.

Verzekering op basis van nieuwwaarde

U heeft een verzekering op basis van nieuwwaarde en u gaat er vanuit dat u goed verzekerd bent. Let dan op dat het begrip nieuwwaarde niet staat voor het bedrag wat u in geval van schade uitgekeerd gaat krijgen. Een verzekering op basis van nieuwwaarde keert alleen gedurende de eerste drie à vier jaar van een machine de nieuwwaarde uitkeert. Daarna keert deze verzekering een dagwaarde uit. In de praktijk betekent dit dus dat in de meeste gevallen een dagwaarde wordt uitgekeerd en de continuïteit van uw bedrijf ernstig in gevaar komt. Bij deze verzekeringsvorm is het niet ongebruikelijk dat de verzekeraar de bedrijfsinventaris laat taxeren. Bij dit soort taxaties wordt alleen het totaal te verzekeren bedrag vastgesteld en voldoet niet aan de voorwaarden van een taxatie conform artikel 7:960 BW.

De verzekeraar biedt u hiermee slechts een garantie tegen onder verzekeren. U heeft daarmee alleen de zekerheid dat u in geval van totaalschade, 100% van de dagwaarde krijgt uitgekeerd.

Neem gerust contact met ons op als u wilt weten hoe en of u goed verzekerd bent, wij nemen uw polis graag en geheel vrijblijvend met u door.