Onze dienstverlening en werkwijze is er op gericht om u zekerheid, rust en helderheid te bieden.

In het eerste, vaak telefonische, contact zal de adviseur/taxateur uw vraagstelling en het plan van aanpak met u bespreken. In geval van enkelvoudige of kortlopende diensten ontvangt u een schriftelijk voorstel waarin uw vraagstelling, plan van aanpak, termijnen en de kosten van de dienst helder worden weergegeven. Na ontvangst van uw akkoord wordt uw opdracht definitief en maakt de adviseur/taxateur een definitieve afspraak met u.

In geval van uitgebreide dienstverlening is het ook mogelijk om, indien u dat wenst, een vrijblijvend kennismakingsbezoek bij uw bedrijf in te plannen. Wanneer dit bezoek uitmondt in een adviesbezoek worden de kosten hiervan gedeeld.

Bij taxatiewerkzaamheden vraagt de taxateur tijdens zijn bedrijfsbezoek om een recent jaarstuk, de investering- en afschrijvingsstaten van de afgelopen tien jaar en een kopie van de kentekenbewijzen van eventuele bedrijfswagens. Ook kan inzage in een huurcontract gewenst zijn.

Op alle diensten die door Haaring, Bakkerijadvies & Taxaties worden uitgevoerd zijn haar Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn op 24 januari 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59781947 en te downloaden via onderstaande link.

Wij werken bij voorkeur duurzaam. Zo is ons kleine moderne kantoor in Gendt onlangs verbouwd, opnieuw geïsoleerd en zijn er zonnepanelen geplaatst die voor 100% in de elektrische energiebehoefte voorzien. Ook wordt er gestreefd naar een minimaal gebruik van papier. Deze doelstelling bereiken wij samen met u door de correspondentie zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Het voordeel voor u is dat hiermee u uw correspondentie, tekeningen, taxatierapporten en dergelijke digitaal eenvoudiger kunt beheren en beschikbaar stellen aan derden.